Witte Magie

      Praktijk Natuurlijke Geneeswijze en Opleidingen   Healinghands of Energy

Lammert de Jonge Vlouwakkers 24  9468HA   Annen Tel:06-22756721 of lammert@geneest.nlwww.lw

Witte Magie

Vertel eens iets over witte magie als je kunt vroeg iemand aan me. Toen dacht ik van ik kan ook wel een kleine beschrijving op mijn site zetten. Want dit is ook een hele boeiende materie tenminste als je je er in interresseerd.

Dat we leven in een drukke, jachtige en materialistische wereld vol stress en de ongemakken die daar bij horen mag duidelijk zijn. Het jagen op materialistische bezittingen  is één van de voornaamste bezigheden geworden voor de mens. Het zal meniging dan ook niet verwonderen dat we het contact met de natuur wat zijn verloren. De magie of toverkracht van de natuur is dan ook iets wat de meeste mensen ver van zich houden. Want vertel maar eens aan  een willekeurig iemand dat je geinteresseerd bent in witte magie. Je hebt kans dat je wordt getracteerd op een smalende lach, spotterij en op zijn minst zullen ze je met een vreemde blik aankijken. Een blik waarin te lezen is, is dit nog wel normaal of ze vragen heel voorzichtig van ben je door de bliksem getroffen. De zelfde personen zullen je willen uitdagen en vragen dan om even je magiesche krachten ter plekke te demonstreren.

Men is een stuk kennis kwijtgeraakt in de loop der eeuwen. Kennis die ooit verantwoordelijk was voor het wel en wee van heel veel mensen. Gelukkig is deze kennis ondanks deze ondankbare houding en periodes van inquisitie niet verloren gegaan. De natuur heeft voor de mens nog heel wat verborgen kanten. Wat een magiër probeert te doen is dat verborgen terrein omgraven  om de geheimen er van bloot te leggen. Magiërs werden vroeger ook wel wijze vrouwen en mannen genoemd of heksen of tovenaars. Ze deden hun werk in het geheim. Want gedurende de meeste tijd werden zij genadeloos vervolgd. Die vervolging was meestal het werk van geestelijken die handelden uit angst, hebzucht, jaloezie en haat.

Alhoewel de mensen wel wisten met welke goede dingen deze magiërs  bezig waren werden de geestelijken niet tegengesproken. Men maakte van de foltering, slachting en de jacht op deze heksen en tovenaars een waar volksfeest. Het bracht een hele industrie op gang. De vervolging van heksen en tovenaars was er de oorzaak van dat mensen die zich met kruiden, hekserij of magie bezig hielden als het ware ondergronds moesten gaan en hun werk en studies moesten doen in het verborgene. Het heeft eeuwen geduurd voordat heksen tovenaars en magiërs van deze klap herstelden.

In de moderne wereld bestaan er nogal wat vooroordelen over de kracht van de natuur. Het wordt ons bepaald niet gemakkelijk gemaakt om op onze natuurlijke instincten te vertrouwen. Toch kunnen wij nog altijd onvoorstelbare krachten wakker maken die sedert oeroude tijden diep in ons sluimeren. Je moet beginnen te accepteren dat geest. ziel en lichaam met elkaar verbonden zijn. Als je daarbij de energie van je geest gebruikt, kun je magie gebruiken als middel om je lotsbestemming of de lotsbestemming van anderen duidelijk te maken en te dirigeren. De witte magie is een positieve kracht. Het is dan ook nooit bedoeld om mens of dier kwaad te doen of in je macht te krijgen. Want hij of zij die dat wel zou doen krijgt heel snel een koekje van eigen deeg. Want dat negatieve wat hij/zij een ander wenst zal zich heel snel tegen hem zelf keren. Ga er vanuit dat  de natuur je alles in bruikleen geeft net als je lichaam. En uiteindelijk zal dit weer terug keren naar de natuur.