Tarot kaarten

TAROT KAARTEN

Het is niet zo heel erg moeilijk om de tarotkaarten te leren lezen, maar je moet niet verwachten dat je na een week al een professioneel tarotist bent. Belangrijk is, dat je de basisprincipes van de kaarten gaat begrijpen. Dit kun je bereiken door veel te lezen over de kaarten en te oefenen in de praktijk. De betekenissen van de kaarten die je op de site kunt vinden zijn gevonden door veel informatie her en der te lezen in bladen of diverse andere informatie. Hiervan is een verzameling gemaakt. Iemand anders kan wel een heel andere uitleg geven, maar het idee erachter zal de zelfde zijn. Een voorbeeld: je leest een boek en de beelden in je gedachten die bij dit boek horen verschillen per persoon. Maar de inhoud van het verhaal blijft het zelfde. Hoe meer je met de kaarten bezig bent, des te beter zal je de kaarten gaan aanvoelen en betere uitspraken over de kaarten kunnen doen. Welke kaarten je het beste kunt gebruiken is een kwestie van smaak. Het belangrijkste is een tarotspel te kiezen waarvan de symboliek je het meest aanspreekt. Voor een beginner kan het erg moeilijk zijn om een spel te kiezen, want er zijn wel 300 verschillende soorten verkrijgbaar.    

 

De tarot is een zeer oud systeem dat psychologische en filosofische aspecten heeft en werkt door middel van symboliek. Symbolen zijn een gematerialiseerde vorm van energie en zijn derhalve ook onderhevig aan wetmatigheden. Juist wegens deze wetmatigheden wordt de symbolentaal gebruikt in meditatie en tarot. De tarot telt 78 kaarten. Zij bestaat uit de grote arcana met 22 kaarten en de kleine arcana met 56 kaarten. De oorsprong  van de tarot is onbekend. Zeker is dat ze rond 1430 al gebruikt werd. Mogelijk is de tarot veel ouder dan we denken. Er zijn zeer veel uitvoeringen van de tarot. Simpele doch ook met prachtige afbeeldingen. De grote arcana vertegenwoordigd een aantal vaststaande symbolen zoals kracht , vruchtbaarheid, starheid en ontwikkeling. De kleine arcana wordt verdeelt in de 16 hof kaarten en 40 getal kaarten. De 16 hof kaarten symboliseren meestal personen of karaktereigenschappen. De 40 getalskaarten hebben te maken met de verschillende aspecten van ons leven en vertegenwoordigend het dagelijks leven.

Elementen 

Kosmisch gezien bestaan  er 4 elementen, nl. vuur, aarde, water en lucht. Deze elementen moeten in evenwicht zijn. De tarot maakt in de kleine arcana gebruik van deze elementen.

 

Element    betekenis    symbool

Vuur         bron, energie, groei, creativiteit, staven                                                        

Aarde       onze basis, de stof, ons huis, pentagrammen.                                                              

Water       emotie in de breedste zin van het woord bekers.                                     

Lucht       levenskracht, wijsheid. het is het meest krachtig element                          zwaarden

Lucht is als element superieur over de andere elementen. Lucht kan vuur doen oplaaien of doven, aarde doen verplaatsen en water in beweging brengen of verdampen. Het is ook onze zelf genezende kracht die door klassieke homeopathie weer vrijgemaakt kan worden als deze versluierd is door het miasma. Het woord miasma komt vanuit het Grieks en betekent vervuiling. 

 

Tarot uitleggen

De tarot wordt via bepaalde patronen gelegd. De kaarten hebben daardoor ook een bepaalde interactie met elkaar. Het is van groot belang bij het uitleggen van de symboliek. Degene die de kaarten vertaalt naar een realiteit moet niet alleen de betekenis van de verschillende kaarten weten, maar ze ook kunnen interpreteren ten opzichte van elkaar en naar de probleemstelling. Er zijn eenvoudige leggingen, waarbij slechts enkele kaarten gebruikt worden. Er zijn ook patronen waarbij een groot aantal kaarten gebruikt wordt om meer inzichten te krijgen. Het is ook mogelijk om patroon te leggen waarbij een bepaalde vraag van twee kanten bekeken wordt. Dit is vooral prettig bij bijvoorbeeld relatieproblematiek. Zelfs om de eigen visie te vergelijken met de visie van derden. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen de mannelijke kant en de vrouwelijke kant.

Links is de vrouwelijke kant en rechts de mannelijke. Hierbij vindt men dus weer de tweedeling die ook van toepassing is op de beide hersenhelften en bij het magnetiseren.

Tevens kan met tarotkaarten een horoscoopcirkel gelegd worden, waarbij kaarten op de verschillende huizen van de astrologie gelegd worden. De grote arcana heeft betrekking op de verschillende huizen en de kleine arcana wordt bijgelegd om meer inzichten in het betreffende huis te geven. De tarot is een hulpmiddel om meer inzicht te krijgen en geeft zeker niet altijd een concreet antwoord. Net als bij meditatie en pendelen wordt er via de tarot een verbinding gelegd met het eigen onderbewuste of het collectief onderbewuste. Om deze reden worden de tarotkaarten altijd met de onbewuste (linker) hand getrokken. Hoewel er veel boeken geschreven zijn over de betekenis van de kaarten, spreken deze elkaar nogal eens tegen. De tarot goed gebruiken en begrijpen kan slechts door er zelf mee te leren werken. De wijsheid zit in ieder zelf en niet in een boek.

 

Aangezien de tarot gebruikt wordt voor het contact met het onderbewuste is het mogelijk dat de kaarten die getrokken worden niet direct op de gestelde vraag slaan doch op een probleemstelling die veel belangrijker is. Bij het interpreteren van de tarotlegging dient hiermee dan ook rekening gehouden te worden. Hoewel tijd aan gene zijde een zeer relatief begrip is kan met behulp van de tarotkaarten wel bij benadering een tijdsaanduiding worden gegeven. De kaarten van de grote arcana zijn namelijk genummerd en bij de vraag naar een tijdsperiode geeft het nummer van de getrokken kaart het aantal dagen, weken, maanden of jaren aan. Indien een vraag of probleemstelling niet via de tarotkaarten bekeken kan of mag worden, komt dit duidelijk uit de kaarten naar voren. Veelal is de uitkomst van de legging dan niets anders dan het geen je zelf al weet of een bevestiging van de problematiek , zonder oplossing. Karma is niet door tarotleggingen in te lossen doch alleen door er mee aan de slag te gaan. Tarot kan hierbij inzicht geven.