Burn-out

 

Burn-out

Mochten U de klachten hieronder beschreven bekent voorkomen en bent U zich bewust dat er één van deze beschreven zaken op U van toepassing is dan zal onze  kosmische natuurgeneeswijze goed van pas komen. Want ook wij weten dat deze ziekte Burn-out volksvijand nummer één het leven van iemand danig in de war kan schoppen. Deze kwaal grijpt steeds meer om zich heen en steeds meer mensen worden er het slachtoffer van. Vraag je iemand met een burn-out wat voor gevoel hij heeft zal hij zeggen:” Ik heb het gevoel alsof de energie bij me weglekt. Meerdere mensen zijn U voorgegaan om de burn-out met al de ellende die het met zich mee brengt te bestrijden met Indiaas Reiki/Shai Dharti. Ook hierbij is deze geneeswijze een weldaad voor lichaam en geest.

Burn-out is een naar bijverschijnsel van deze jachtige tijd. Het overkomt mensen die hoge eisen aan zichzelf stellen en moeilijk van zichzelf accepteren dat ze iets niet kunnen. Ook vrouwen die een baan combineren met de zorg voor kinderen krijgen er vaker dan gemiddeld mee te maken.

Mensen met een burn-out zijn teleurgesteld in zichzelf. Dat kan leiden tot moeheid, faalangst, allerlei lichamelijke klachten en tot slot volledige uitputting.

Ook topsporters kunnen volledig opgebrand raken, als ze teveel van zichzelf gevergd hebben. Maar omdat het verstand van de topsporter niet op hol slaat omdat het de uitputting kan bevatten, is hij of zij binnen twee maanden weer topfit.

Burn-out heeft verschillende vormen

 De eerste vorm van burn-out is de gewone, waarin iemand eenvoudig opgebrand is. Dit uit zich in futloosheid, grote concentratieproblemen, moeheid, chaotisch denken en soms in huilbuien. Iemand met een burn-out wil wel, maar kan niet meer. Hij of zij ziet tegen alles op. Zintuiglijke indrukken uit de buitenwereld – zelfs wat een ander zegt – komen nauwelijks of niet binnen. De eigen stem klinkt mat en monotoon.
Voor iemand die dit nooit heeft meegemaakt is de impact die een burn-out heeft nauwelijks voor te stellen.

De tweede vorm van burn-out is gecompliceerder, vanwege de combinatie met angsten. Helaas verwarren deskundigen burn-out vaak met een fobie. Dat is op zich niet zo raar. Roofbouw op jezelf, frustratie, verdriet of een combinatie daarvan kan leiden tot vervelende lichamelijke reacties. Zo kan men op de snelweg ineens het gevoel krijgen helemaal weg te vallen, men denkt ter plekke dood te gaan.
Zo’n heftige reactie kan voor een snelwegfobie zorgen. De fobie is echter onderdeel van een groter geheel. Want in feite was zo iemand bijna opgebrand, alleen reageerde zijn of haar lichaam niet of niet alleen met vermoeidheid en concentratieverlies, maar met een plotselinge dodelijk angstige reactie. De hersenen leggen een verband tussen de situatie (de snelweg) en de angstige reactie. Daardoor wordt zo iemand overmatig alert op lichamelijke verschijnselen en durft hij of zij steeds minder te ondernemen.
Uiteindelijk krijgt zo’n persoon naast de ontstane fobie ook de verschijnselen van burn-out te verwerken.

Andersom kan iemand met burn-out zo onzeker worden dat in bepaalde situaties plotseling een heftig lichamelijk verschijnsel optreedt. Zo kan men ineens overgevoelig worden voor geluid of kan men tijdens sociale contacten ineens gaan trillen of zweten. Ook kan men de neiging krijgen weg te vluchten of het gevoel krijgen weldra dood neer te vallen.

Zo iemand heeft er dan een probleem bij gekregen: een fobie/angst  die het gevoel van burn-out nog eens versterkt.

 ME of Burn-out?

Me (chronische vermoeidheid) of burn-out, wie kan het verschil vaststellen? Het kan dezelfde klachten geven en wat de ene specialist ME noemt wordt door de ander burn-out genoemd en andersom. Het zou werkelijk zonde van uw tijd zijn om een analytisch onderzoek te doen om vast te stellen wat u precies heeft en daar vervolgens een etiket op te laten plakken. Feit is dat u vermoeid bent, zich moeilijk of niet kunt concentreren, niet meer kunt presteren zoals u dat eerder wel kon en mogelijk last heeft van onzekerheid of niet- reële angsten.
Wat we allemaal weten is dat lichaam en geest samenwerkt en dat het besturingsmechanisme in het hoofd zit. Door wat voor reden dan ook is er in uw hoofd een programmafoutje ontstaan wat een negatietieve invloed heeft op uw totale functioneren. Of het nu ME, Burn-out of overspannenheid wordt genoemd maakt niets uit! Zwaar overspannen, burn-out of ME? Niet het etiket is belangrijk. Waar het om gaat is: “uw wens om weer optimaal te kunnen functioneren”!

Burn-out; wat zijn de Risicogroepen?

Eerder werden twee groepen mensen genoemd die bevattelijk zijn voor een burn-out. In totaal zijn degenen die het meeste risico lopen in te delen in acht groepen.

  1. De zogenaamde “gedwongen perfectionisten”: mensen die carrière willen maken, veel verantwoordelijkheidsgevoel hebben en geen fouten willen maken.
  2. De mensen die niet met veranderde werkomstandigheden kunnen omgaan. Ze hebben bijvoorbeeld een nieuwe chef, krijgen te maken met ellebogenwerk van anderen, hebben nieuwe verantwoordelijkheden of werken te lang en te vaak onder druk.
  3. Degenen die hard werken en thuis veel spanningen hebben of een persoonlijk verlies moeten verwerken. Daardoor kunnen ze geen enkele ontspanning vinden en verliezen ze het vermogen zich ergens op te concentreren.
  4. Mensen die weinig besef van tijd hebben, die alles uitstellen en met alles te laat zijn. Daardoor zien ze een muur van problemen op zich afkomen en verliezen ze het overzicht.
  5. Mensen die hun hele leven veiligheid gezocht hebben in hun positie, hun financiële onafhankelijkheid en hun thuisbasis, en die plots geconfronteerd worden met onveiligheid in de vorm van bijvoorbeeld morele chantage, bedreigingen, een ontrouwe partner of stalking.
  6. Mensen die zich altijd verantwoordelijk voelen voor anderen en geen nee kunnen zeggen. Sommigen van hen uiten zich moeilijk, voelen zich snel schuldig, onthouden alles wat fout gaat en blijven eindeloos piekeren. Anderen, die zich wel kunnen uiten, trekken zich het leed van anderen sterk aan en voelen zich voor hen verantwoordelijk.
  7. De gedrevene die het jammer vinden dat een dag maar 24 uur heeft. Ze verzetten bergen en zijn in betrekkelijk korte tijd tot grootse dingen in staat. Zelfs tijdens de vakantie worden gsm en laptop meegenomen om nog wat zaken te kunnen regelen, en ook op de golfbaan lukt het ze niet om de telefoon uit te zetten. Het zijn mensen die zes dagen per week op dubbele snelheid werken.
  8. Vrouwen in een dubbelfunctie. Vaak hebben zij het gevoel dat ze zich in hun werk extra moeten bewijzen, terwijl ze thuis ook nog de meeste verantwoordelijkheid nemen.

Vaak dieper liggende oorzaken

Iemand die gevoelig is voor burn-out maakt op onderbewust niveau kleine fouten bij de verwerking van zintuiglijke informatie. Onder (werk)druk kunnen zulke foutjes op den duur desastreus zijn. Alles heeft te maken met de manier waarop het onderbewuste de zintuiglijke gewaarwordingen presenteert.

Als voorbeeld van een dergelijke programmafout kan een man dienen die een bijzonder aardige chef heeft. Na een kleine onenigheid echter gaat de man – zonder het echt te beseffen – zijn chef zien als iemand die hem op een gemene manier het werken onmogelijk wil maken.

Dat stuurt de waarneming van de werknemer. In zijn innerlijke beleving verworden de aardige trekken in het gezicht van zijn chef tot harde lijnen. Zijn blik ervaart hij als stekende prikogen die hem overal in de gaten houden. Het lichaam van de man raakt gespannen en hij begint te anticiperen op zaken die waarschijnlijk nooit gebeuren. Hij raakt volledig gefixeerd op de slechte kanten van zijn chef.

De man gaat harder werken, probeert zijn chef af te troeven en doet frustraties en stress op. Ruzies liggen op de loer, omdat het programmafoutje in zijn waarneming in vergelijkbare omstandigheden steeds opnieuw terugkeert.

Door deze foutjes en de energievretende automatisch optredende reflexen doemt een burn-out op. Er is geen enkele logica die in staat is om dergelijke fouten in iemands onderbewuste leefwereld te veranderen.

Een andere op brander bij uitstek is een vorm van perfectionisme die op de verkeerde manier aangestuurd wordt. In een ongedwongen vorm is de neiging om de dingen zo goed mogelijk te doen geen enkel probleem. Maar het gebeurt vaak dat mensen geen fouten willen maken, omdat ze in hun hoofd allerlei doemscenario’s hebben opgeslagen van wat er zou kunnen gebeuren als ze een fout maken. Alleen het denken aan wat fout zou kunnen gaan levert stress op, die gecombineerd wordt met de drang om nog perfecter te werken.

Wie onbewust zijn omgeving met dergelijke doemscenario’s in het hoofd beleeft, zal perfectionistisch blijven. Wellicht blijft hij of zij dezelfde waarnemingsfout levenslang maken.

Buiten je werktijden telefoon en e-mail van werkgevers en/of leidinggevenden ontvangen kan ook een stress veroorzaker zijn. Het zou goed zijn als men wat meer rekening zou houden met de werknemers buiten werktijd. Door deze telefoontjes en/of e-mail vervaagt de scheiding tussen werk en privé. Er is een toenemend aantal werknemers die met stress thuis zitten, de bereikbaarheidseis als mogelijke oorzaak noemen. Door de huidige communicatie technieken is vrijwel niemand meer onvindbaar. Hierdoor voelt men zich niet vrij terwijl men eigenlijk de mogelijke druk en zorgen van het werk even moet kunnen vergeten. Het zou dan ook goed zijn als er regels zouden zijn waarin een afspraak staat over e-mail – en telefoonverkeer. Uiteindelijk zijn hierbij alle partijen winnaar zowel werkgever/leidinggevende als de werknemer want minder werknemers met stress is ook minder stress voor de werkgever en of leidinggevende. Laten we het over het kostenplaatje dan nog maar niet hebben.

Goedbedoelde adviezen

Neem nou eens rust, je hebt het verdiend.

Neem rustig de tijd voor jezelf, het mag, je hebt er tenslotte ook altijd voor betaald.

Dit gaat niet even in korte tijd over.

Blijf voorlopig maar eens enkele maanden thuis”

Zulke adviezen zijn goed bedoeld. Helaas zorgen ze voor meer onrust en frustratie, terwijl ze zelden rust geven.

Heel wat mensen die vanwege een burn-out op advies hun goedbetaalde baan vaarwel zegden, kwamen andere problemen tegen. Waar betaal ik al mijn rekeningen van?

Er zijn ook schrikbarend veel mensen die antidepressiva slikken. Vaak gebruiken ze die zelfs in combinatie met andere medicamenten en durven ze niet meer zonder te leven. Ze zijn geestelijk of lichamelijk verslaafd geraakt aan medicijnen, waardoor ze niet meer in staat zijn om te functioneren naar hun mogelijkheden.