Reiki

Praktijk Natuurlijke Geneeswijze en Opleidingen Healinghands of Energy

Lammert de Jonge Vlouwakkers 24 9468HA Annen Tel:06-22756721 of lammert@geneest.nl

HOE IS REIKI “ONDEKT” ?

Mikao Usui staat bekend als de ontdekker van Reiki. Strikt genomen is hij de herontdekker, want Reiki is in de oudheid al bekend geweest bij diverse groepen, zij het onder andere namen. Usui gaf tegen het einde van de 19e eeuw les op een Christelijke Universiteit in Kyoto Japan. Op een dag vroegen zijn studenten hem naar de aard van de genezingen van Jezus.

Usui besloot om daar serieus onderzoek naar te gaan doen. Hij reisde de wereld af en kwam daarbij onder andere in Chicago, Amerika, studeerde Sanskriet om oude geschriften te kunnen lezen en ging naar India. In oude geschriften vond hij symbolen en formules, die iets te maken hadden met de genezende kracht die hij zocht. Hij kon er echter niets mee. Uiteindelijk keerde hij terug naar Japan. Hij besloot als laatste poging 21 dagen te gaan vasten en mediteren op de heilige berg Kurayama.

Hij verzamelde 21 steentjes en elke dag gooide hij er 1 weg. Aanvankelijk gebeurde er niets totdat de 21e dag aanbrak…Hij had een visioen, waarin de symbolen en formules hem in het voorhoofd raakten.

Hij had het licht gezien en daalde af van de berg naar beneden. Hij voelde zich energiek en sterk en dat was verbazend na 21 dagen vasten en mediteren. Hij stootte tijdens de afdaling zijn teen aan een steen. Instinctief pakte hij zijn teen vast en tot zijn verbazing stopte na enkele minuten het bloeden en nam de pijn af.

Hij arriveerde bij een herberg en bestelde een compleet ontbijt. Normaal gesproken is zoiets na een vastenperiode niet erg verstandig, de maag kan dan het voedsel nog niet aan. Usui at met smaak en verwerkte het ontbijt zonder last te krijgen van indigestie. De kleindochter van de herbergier leed aan vreselijke kiespijnen. Usui bood aan te helpen en de hulp werd geaccepteerd. De pijnen verdwenen en Usui kreeg steeds meer in de gaten welk een kracht hij ontvangen had.

Hij besloot om de Reiki in te gaan zetten om de bedelaars in de krottenwijken van Kyoto te gaan helpen. Aanvankelijk verliep dat goed. Na verloop van tijd echter zag hij bekende gezichten terug. Mensen die hij had geholpen te genezen en die het bedelaarsleven hadden verlaten kwamen terug. Het bleek, dat die mensen niet in staat waren op langere termijn werkelijk iets te kunnen doen met hun nieuwe omstandigheden.

In die periode heeft Usui veel nagedacht over Reiki. Uit die periode stamt het principe van energie uitwisseling. Als iemand Reiki ontvangt, laat hem/haar daar iets voor terug doen, in welke vorm dan ook. Usui begon mensen les te geven in Reiki, waardoor ze hun eigen verantwoordelijkheid voor hun leven en hun gezondheid namen. Uit deze periode stammen ook de Reiki leefregels, volgens de overlevering. Usui was daarmee de eerste Grand Master van Reiki.

Usui heeft kort voor zijn dood rond de eeuwwisseling Chujiro Hayashi, een gepensioneerde marineofficier, de mogelijkheid gegeven om Reiki te behouden en verder door te geven aan belangstellenden. Hayashi richtte de eerste Reikikliniek op in Tokyo. Hij was daarmee de tweede Grand Master.

Een van de bezoekers van de kliniek was Hawaya Takata. Zij was Japanse van geboorte en zij woonde in Hawai. Ze was naar Japan gekomen om een operatie te ondergaan. Op het laatste moment kreeg zij een ingeving om zich niet te laten opereren. De artsen verwezen haar door naar de Reikikliniek van Hayashi en daar vond ze genezing. Ze wilde nader kennismaken met Reiki en werd opgeleid door Hayashi. Toen Hayashi eind jaren 30 de oorlog zag aankomen besloot hij haar in te wijden tot Master.

Enige tijd later besloot hij Takata tot Grand Master te benoemen en het tijdelijke voor het eeuwige te verwisselen. Takata heeft vanuit Hawai 21 Masters geïnitieerd en haar kleindochter tot Grand Master gemaakt voordat zij in 1980 overging. Phyllis Lei Furumoto is tot op heden nog steeds de Grand Master.

Bij dit verhaal mag je bedenken, dat veel door mondelinge overlevering is doorgegeven. In het boek van Yasmin Verschure “Weg naar het licht” staan een aantal kritische kanttekeningen bij dit verhaal. Op de universiteit van Kyoto is Usui bijvoorbeeld in het geheel niet bekend. Toch doet dat er feitelijk niet toe. Ook al is het verhaal gedeeltelijk opgezet om Reiki een stukje grijpbare historie mee te geven, dan nog doet het niets af aan Reiki. Eerder voegt het iets toe.

Geschiedenis van Usui Reiki:

Het oorspronkelijke verhaal van Reiki gaat over de Christelijke geestelijke Dr. Mikao Usui die mentor was op de Christelijke Doshisha Universiteit in Kyoto. Nadat hij een vraag kreeg over helende gaven van Jezus, Boeddha en anderen ging hij op zoek naar een antwoord. De zoektocht leidde hem naar Amerika (alwaar hij een eredoctoraat in de Theologie aan de Universiteit van Chicago ontvangen zou hebben) en Europa. Hij leerde Sanskriet en verzamelde zo zijn theoretische basis van een healing vorm.

Met deze kennis zou hij zich terug getrokken hebben op de Kurama Berg in Japan, en daar zou hij inzichten ontvangen hebben die, tezamen met zijn kennis over heling, geleid hebben tot de vorming van zijn healingtechniek: Usui Reiki Ryoho. Onderzoek van onder andere Frank Arjava Petter, William Lee Randen en Chetna Kobayashi heeft aangetoond dat dit verhaal voor het grootste gedeelte niet waar is. De reden tot dit, deels verzonnen, verhaal zullen we later uitleggen. Eerst het echte verhaal.

Mikao Usui:

Mikao Usui werd geboren op 15 augustus 1865 in het dorpje Yago in het Yamagata-district in het Gifu-prefectuur (nabij Nagoya) in Zuid-Japan. Als jongeling heeft hij als rondtrekkende novicide veel gereisd en gestudeerd. Bekend is dat hij geruime tijd studeerde aan de Boeddhistische Tendai-Tempel op de heilige berg Kurama (ten noorden van Kyoto).

De studie betrof Kiko een healingtechniek waarbij met meditatie, ademhalingstechnieken en langzame bewegingen de gezondheid wordt verbeterd. Ook bij Kiko richt men zich op de Ki, de levensenergie (in het Sanskriet Prana genoemd) die zorgt voor de helende werking op het lichaam. Maar bij Kiko wordt deze energie voor een deel aan het lichaam ontrokken, vergelijkbaar met magnetiseren, wat leidt tot vermoeidheid na de behandelingen. Usui vroeg zich af of deze Ki ook van elders onttrokken kon worden.

Om deze vraag te beantwoorden ging Usui op reis door Japan, China en Europa. Bij verschillende universiteiten leerde hij medicijnen, psychologie, religie en spirituele ontwikkeling. Hij sloot zich aan bij de “Rei Jyutu Ka” groep, die zich bezig hield met spirituele ontwikkeling en metafysica. Na zijn terugkeer in Japan vond hij werk als secretaris van Shinpei Goto, hoofd van het Ministerie van Sociale zaken en volksgezondheid (later burgermeester van Kyoto).

Hierdoor leerde Usui mensen kennen uit de reguliere gezondheidszorg, en kon zo zijn medische kennis vergroten. In deze periode is hij ook getrouwd met Sadako Suzuki en ze hadden twee kinderen. Gedurende een korte tijd is Usui nog een zakenman geweest met een eigen handelsonderneming, maar tijdens de recessie van 1914 ging het slechter. Mikao Usui besloot in 1921 om zich voortaan met spiritualiteit bezig te houden en werd een Boeddhistische Zen Monnik in de Tendai Tempel op de Kurama berg.

Mikao Usui beschikte de kennis van Kiko de helingtechniek en hij bezat een ruime hoeveelheid reguliere medische kennis. Usui wist dat Kiko slechts een stap was naar een allesomvattende helingtechniek. Maar hij wist ook dat hij dit probleem niet op rationeel gebied kon oplossen. In 1922 hield hij een retraite op de Kurama berg. Volgens zeggen kreeg hij een Satori, een verlichte ervaring, die zich voordeed als het binnenstromen van Ki in de Kruin-Chakra.

Eindelijk had Usui antwoord op de vraag of Ki ook van elders onttrokken kon worden. Later dat jaar richtte hij de “Usui Reiki Ryoho Gakkai” (Stichting voor Usui Geneeswijze) op en opende een Reiki kliniek in het centrum van Kyoto. Deze kwam zeer goed van pas tijdens de grote aardbeving van 1923, waarbij meer dan 140.000 mensen om het leven kwamen. Door zijn werkzaamheden met Reiki toen, kreeg hij de Kun San To onderscheiding van de toenmalige Meiji-Keizer.

Dr. Mikao Usui overleed op 9 maart 1926 in het Reiki centrum in Fukuyama. Hij is begraven bij de Saihoji Tempel in Suginami-Ku in Tokio.

Voor een cursus Reiki kun je bij Healinghands of Energy terecht kijk maar even op de pagina diverse cursussen.

Pagina diverse cursussen is nog in de maak.