Tegenslagen

 

Tegenslagen

 

Tegenslagen wie kent ze niet en wie heeft er geen moeite mee. Maar ondanks dat kun je de tegenslagen niet gemakkelijk weg toveren. Mogelijk kunnen we je er wel wat anders tegen aan laten kijken. We hebben regelmatig mensen die met een klacht komen als depressies, psychoses burnout of overspannenheid. We kunnen hier met de helende kracht van onze geneeswijze heel veel doen. Dit doen we natuurlijk in samenwerking met de reguliere medische wereld. Want we zijn heel duidelijk, wij zijn er niet om deze specialisten te vervangen, want zij hebben de medische kennis, maar om ze aan te vullen. Een patiënt die ons bezoekt heeft de reguliere gezondheidszorg al bezocht. We proberen de mensen een ander inzicht te geven en rust te creëren in hun situatie zodat ze het beter kunnen hanteren of mee om kunnen gaan. Op deze manier wordt het voor de omgeving ook wat gemakkelijker hun bij te staan. Tegenslagen zijn nu eenmaal een normaal verschijnsel in het leven. Door de ervaringen, en omdat we weten dat er al veel over is geschreven hebben we een aantal dingen op een rijtje gezet en we hopen dat u hier uw voordeel mee kunt doen.

 

 

 

 

 

 

 

We noemen het maar positief omgaan met tegenslagen hoe vreemd dit ook mag klinken.

 1. 1. Dat tegenslagen een normaal verschijnsel in het leven zijn is wel duidelijk geworden want ieder mens heeft een levensweg met voorspoed en tegenslagen. Een ieder is bijna groot gebracht met het idee dat alles prettig moet zijn. Men denkt zelfs vaak dat het normaal is dat alles plezierig verloopt. We zouden dit natuurlijk graag willen. Hierdoor komt het dat veel mensen vaak denken bij een tegenslag ik heb zeker iets niet goed gedaan. Vaak is een tegenslag iemand niet persoonlijk aan te rekenen of je moet met drank op aan het verkeer deelnemen of er een ongezonde levenswijze op na houden. Daarom is het zonde dat je je zelf op die manier pijnigt een tegenslag alleen is in de regel al erg genoeg.

 

 1. 2. Het is bijna niet te geloven maar een tegenslag kan ook een positief effect hebben. Wat wordt hiermee bedoeld? We bedoelen hiermee dat als jij je door een tegenslag minder prettig voelt, kan een goede periode uit het verleden meer betekenis voor je krijgen. Tevens is het mogelijk dat, als het je in de toekomst weer beter vergaat, je dat intenser zult beleven.

 

 1. 3. Tegenslagen je kunt ervan leren. Mijn vader zei wel eens, ondervinding is de beste leermeester. Toen hij dat zei dacht ik zal wel zo zijn. Maar nu weet ik dat mijn vader een wijze man was met een luisterend oor, en moet toegeven dat ondanks dat ik dat toen niet altijd leuk vond, hij vaak gelijk had. Dus ben ik me er nu van bewust, dat je van tegenslagen kunt leren, zodat je ze in de toekomst beter bewapend tegemoet kunt treden. Door tegenslagen kun je eelt op je ziel krijgen en daardoor kan een volgende tegenslag je minder hard raken.

 

 1. 4. Ook kan een tegenslag een soort drempel zijn. Want een tegenslag kost kracht en energie om er weer bovenop te komen, maar hierdoor verhef jij je enigszins. Hierdoor zul je waarschijnlijk meer inzicht krijgen.

 

 1. 5. De tegenslagen meet je af aan je meevallers hierdoor zou je in het leven wel eens in het midden kunnen eindigen. Hoe erger de pijn of het verdriet was of is, des te intenser kan het  genot zijn. De tegenslagen en meevallers bepalen beiden hoe jij je voelt. Andersom geldt natuurlijk het zelfde. Tevens is het zo dat je aan bepaalde dingen kunt wennen. Door ze te accepteren kun je het een plaats geven. Ook dat kan er voor zorgen dat je qua beleving in het leven in het midden uitkomt.

 

 1. 6. Een tegenslag kun je ook beschouwen als een binnendoorweg. Je snijdt als het ware een stukje af. Je leert en loutert op zulke momenten snel. Daarom is het onnodig om ze als tijdverlies te ervaren.

 

 1. 7. Het heeft vaak met je verwachtingen te maken in welke mate tegenslagen je kunnen treffen. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Wie niets verwacht en overal rekening mee houdt zal alles kunnen accepteren. Vanuit dit punt gezien kan ook de volgende opmerking van waarde zijn. Hoe kun je teleurgesteld in het leven zijn als je absoluut niet kunt weten wat je te wachten staat? Daarom is de combinatie nederigheid en overgave een goede in het leven.

 

 1. 8. Het komt ook wel regelmatig voor dat een tegenslag achteraf een meevaller blijkt te zijn. Denk bijvoorbeeld aan een gedwongen ontslag, waarna je een leukere en betere baan vindt waar jij je voelt als een vis in het water. Het is uiteraard niet zo dat als je nog midden in de tegenslag zit, je dat al aan kunt zien komen. De wetenschap echter dat een tegenvaller een indirecte meevaller kan zijn, een tegenslag enigszins kan verlichten.

 

 1. 9. Ik heb door diverse ervaringen in mijn leven (let wel: dit is een persoonlijke opvatting) heel sterk het idee gekregen dat het leven voor iedereen een bedoeling heeft, alleen kennen wij deze meestal niet. Vanuit dat inzicht geredeneerd kun je dus ook nooit bepalen of het goed of slecht met je gaat. Wellicht is het de bedoeling dat je met bepaalde problemen wordt geconfronteerd. Dat maakt ze uiteraard daarom nog niet prettig. Maar wellicht kun je ze door dat inzicht beter hanteren. Vanuit dat opzicht is het ook interessant om te weten dat het er niet om gaat wat jij met je leven wil, maar wat het leven met jou wil. Wie dit onderschrijft zal inzien dat het voor een ander dan ook onmogelijk is om te bepalen of het goed of slecht met je gaat en of je het goed of slecht doet. Laat die wetenschap je enige bescherming geven tegen de oordelen en verwijten van een ander.

 

 1. 10. Ik beschouw tegenslagen als zaken die nuttig kunnen zijn in dit leven. En dat bedoel ik niet alleen voor iemand persoonlijk, maar wellicht ook voor de mensheid in totaal. Het zou mij niets verbazen als blijkt dat we allemaal een bijdrage moeten leveren aan de ontwikkeling en groei van de mensheid. In dat licht beschouwd kan jouw gevecht met een tegenslag wellicht de hele mensheid dienen. Die uitgangspositie kan een tegenslag enigszins lichter maken.

 

 1. 11. Een voordeel van een tegenslag kan zijn dat je jezelf daardoor beter leert kennen. Je kunt daardoor in de toekomst betere keuzes maken, omdat die gebaseerd zijn op “doorleefde” zelfkennis. Dat is beter dan uitgaan van andermans oordelen en verwachtingen.

 

 1. 12. Je kunt niet alleen jezelf beter leren kennen door tegenslagen, maar ook degenen die je omringen. Dikwijls leer je in onplezierige omstandigheden wie werkelijk je vrienden zijn. Tevens kun je dan ontdekken wie er alleen maar in je geïnteresseerd is als het je voor de wind gaat. Het is dikwijls een ontnuchterende ervaring maar welbeschouwd kun je er rijker uit komen.

 

 1. 13. Wij mensen kunnen het leven niet begrijpen. Zij gehoorzaamt aan wetten van een hogere logica, welke ons te boven gaat. Wij kennen die wetten niet. Daardoor kunnen we ook niet bepalen of iets goed is of niet. Het is daarom niet ondenkbaar dat bepaalde ontwikkelingen alleen afgedwongen kunnen worden door middel van tegenslagen. Die wetenschap kan tegenslagen in een ander daglicht plaatsen.

 

 1. 14. Menigeen die met tegenslagen wordt geconfronteerd, krijgt dikwijls het gevoel dat hij de weg kwijtraakt. Dat is echter compleet onmogelijk. Niemand kent zijn weg ( van het concert des levens krijgt niemand een program) en daarom is het een illusie dat je in het leven zou kunnen verdwalen. Dat beschouw ik als een rijke gedachte.

 

 

Dit zijn een aantal dingen waarmee je misschien je voordeel kunt doen. Lees ze rustig door maar oordeel niet direct van dit of dat is niet juist. Het staat hier, om het ook eens vanuit een andere hoek te benaderen. Het is natuurlijk persoonlijk hoe je het vind en wat je er van vind.