Wat is een Aura

                   

De meeste mensen denken als ze aan het lichaam denken alleen maar aan het fysieke lichaam. Maar in werkelijkheid is het lichaam veel groter, want naast het fysieke lichaam hebben we ook nog de beschikking over een energielichaam. Dit energielichaam wordt ook wel aura genoemd en is een soort magnetisch veld om het fysieke lichaam heen. De meeste mensen kunnen de aura niet waarnemen , maar sommige mensen kunnen kleuren om het lichaam zien of voelen een energie veld. In de aura bevinden zich zeven energiecentra’s, ook wel chakra’s genoemd. Dit zijn een soort draaikolken die de energie in beweging houden. De vorm, grootte en kleuren van een aura veranderen voortdurend onder invloed van gedachten, emoties en andere aura’s in de omgeving. Als we ons bijvoorbeeld fit en energiek voelen is de aura veel groter, dan wanneer we moe en futloos zijn. Positieve gedachten en emoties zorgen ervoor dat de chakra’s goed functioneren, zodat de energie zonder stagnatie kan stromen en het auraveld groter wordt. Bij negativiteit daarentegen kunnen er blokkades in de chakra’s ontstaan, waardoor de energiestroom geblokkeerd raakt. Dit kan uiteindelijk zelfs tot ziekte leiden. Doordat het energieveld kleiner wordt, worden we ook vatbaarder voor invloeden van buiten af. Bij communicatie speelt de aura ook een belangrijke rol. Als je aura grotendeels overeenkomt met de aura van een ander persoon, dan zullen de aura’s elkaar versterken. Bij die persoon zul je je dan op je gemak voelen en het gevoel hebben dat je op dezelfde golflengte zit met die persoon. Het omgekeerde geldt ook. Personen met een totaal andere aura zul je liever mijden, omdat de aura’s dan niet harmonieus samengaan. Ook kun je ervaren dat je je moe en futloos voelt bij het omgaan met bepaalde personen. Deze personen hebben dan vaak een veel kleinere aura, doordat ze somber zijn of zich veel zorgen maken. Zonder dat ze dit weten tappen ze dan energie af van personen met een krachtigere aura.

 

 

Je aura versterken

 

 

Deze oefening kun je het beste staande doen. Als dit niet kan en je hem liggend of zittend moet doen, zorg er dan voor dat je lichaam een zo recht en symmetrisch mogelijke houding heeft.

 

Maak contact met het ritme van je ademhaling en breng dit ritme geleidelijk in je hartcentrum, zodat je weet dat met iedere ademhaling je hartenergie wordt geactiveerd.

Denk je in dat je energieveld (aura) je helemaal als een ei van licht omringt en als een krans vanuit je fysieke lichaam straalt… Je wordt erdoor omhuld en jij bent het centrum… Omdat het energie is dringt het door materie heen, dus gaat het onder je voeten de aarde in en laat het zich niet tegenhouden door een bed, stoel of vloer, als je zit of ligt…

 

Probeer je lichtei te laten uitdijen en samentrekken… experimenteer hiermee.. duw het recht voor je uit de kamer in, door het ei groter of dikker te maken, zodat je helemaal omringd blijft door licht dat in wisselwerking staat met je fysieke lichaam…

 

Beëindig dit experiment door je aura weer naar je toe te trekken… Voel je thuis in jouw energieveld…

 

Controleer je lichaamshouding… Je voeten moeten heel ontspannen zijn, iets van elkaar staan, je knieën gebogen, je gewrichten niet op slot, je schouders omlaag en je hoofd in balans in het verlengde van je nek…

 

Je aura is het centrum van de heilige zielentempel… Zij is de omtrek van je innerlijke heiligdom met daarbuiten twee hoven, een binnen- en een buitenhof… Tussen iedere tempelruimte bevindt zich een deur… Wees je ervan bewust dat jij de portier bent… Jij bepaalt wie de tempel binnenkomt en tot welke vertrekken je toegang verschaft…

 

Wees je bewust van de soort energie die je graag in je innerlijke heiligdom zou willen hebben… Wees je bewust van de soort energie die inbreuk op jouw heilige tempel zou maken… Neem de beslissing je meer bewust te zijn van je verantwoordelijkheid als tempelwachter…

 

In de wetenschap dat je tempel om je heen is, word je je bewust van je contact met de grond en van je dagelijks omgeving…

 

Wanneer je klaar bent, ga je weer verder met de bezigheden van die dag. Probeer in de loop van de dag je tempel vaak in je gedachten te hebben, zodat je je meer bewust wordt van je vermogen om afstand te houden of mensen dichtbij je te laten komen, waardoor je minder kwetsbaar wordt voor ongenode energieën van andere mensen.

 

 

 

                                                                
                                                                                            Bron:
                                                                        Werken met Engelen en Gidsen
Ruth White

 

 

Algemene betekenis van de Cijfers

 

 

 

 

1 In principe is de 1 het getal van de onafhankelijke pionier, de individualist en leider, en van een grote ambitie. Het doel is zoveel mogelijk te weten te komen over het zelf, op jezelf te leren vertrouwen en zelfstandig te worden. Je kunt andere doelen niet bereiken voordat je dit verwezenlijkt hebt. 

 

2 Harmonie en evenwicht. Het cijfer geeft aan dat je in je leven samen zult moeten werken, de vrede moet handhaven door tact, vriendelijkheid en goedmoedigheid: eigenschappen die het huiselijke leven aangenaamer maken. De diplomatieke talenten die je ontegenzeggelijk hebt, kan je het beste gebruiken in een functie als bewaarder van vrede en goede verstandhoudingen. Hoe moeilijk dat misschien ook kan zijn, er is voor jou geen absolute hoofdrol weggelegd, maar een dienende rol.

 

3 Het getal van de verbeeldingskracht, gaafheid, intellect en intuïtie. Je zult vaak in situaties verkeren waarbij de omgang met mensen belangrijk is. Je moet de zorgeloze kant van het leven leren waarderen, ontwikkel daarbij je verstand en taalgevoel. Een manier om dat te bereiken is je bezig te houden met kunst: schilderen, tekenen, dansen en schrijven.

 

4 Vastberadenheid, toewijding, noeste arbeid en dienstbaarheid. Op jou rust de verplichting te doen wat noodzakelijk is en een fundament voor de toekomst te leggen; nauwkeurig, efficiënt en betrouwbaar. Besteed aandacht aan het kleinste detail, werk hard en gedisciplineerd en bewaar altijd je zelfbeheersing. Je zal arbeid, systeem en discipline moeten leren waarderen voordat je leven je bevrediging schenkt.

 

5 Deze weg leidt naar geestelijke vrijheid, die echter onder geen voorwaarde mag worden misbruikt. Het is het cijfer van het pentagram, de vijfpuntige ster. De weg naar de vrijheid houdt in dat je je niet moet beperken door verplichtingen of relaties aan te gaan die je bewegingsvrijheid aan banden legt. Die ruimte heb je nodig om te reizen, ervaringen op te doen en onvermoede grenzen te verkennen. Probeer zoveel mogelijk op te steken van mensen die beschikken over dieper inzicht. Het streven naar vrijheid mag nooit egoïsme of egocentrisme tot gevolg hebben, je zult een zeker evenwicht moeten handhaven. Als je daarin slaagt, ben je tot grote dingen in staat.

 

6 Het streven naar een zekere mate van geestelijk evenwicht is voor jou een levensvoorwaarde. Je zult je het meest op je plaats voelen in een vertrouwde omgeving en bij mensen die je kent. Het zo gewenste evenwicht kan je vinden door plichten te aanvaarden, en ze zo blijmoedig mogelijk te vervullen. Je bestemming is het oplossen van problemen en het vinden van een balans.

 

7 Dit is het cijfer van de zelfbespiegeling, de filosofie. Je levensbestemming zou je de weg van de “innerlijke wijsheid” kunnen noemen: je moet de grote mogelijkheden van de geest onderzoeken, kennis opdoen en analyseren, onderscheid maken tussen zaken die werkelijk van belang zijn en de dagelijkse beslommeringen. Het is je taak de materialistische wereld aan een kritisch onderzoek te onderwerpen, door meditatie, zelfonderzoek en scherpe analyses. Doe dat alleen, zonder hulp van anderen, maar zonder te vervreemden van de maatschappij.

 

8 Het getal van materieel succes, maar in enkele gevallen ook van falen. Je hebt de capaciteit om een grote rol te spelen in de zakenwereld. Geld en organisatie spelen voor jou continue een belangrijke rol. Op deze terreinen gelden bijna geen beperkingen voor je, mits je leert organiseren en goed gebruik maakt van het verdiende geld. Het succes zal echter niet aan komen waaien: als je je bezittingen veilig wilt stellen, zal je daar onophoudelijk voor moeten knokken.

 

9 Eén van de moeilijkste opdrachten. Dit is het cijfer van de naastenliefde en de voltooiing. Het is zaak het onberekenbare in jezelf aan banden te leggen: je kunt dan slagen in de liefde en het zakenleven. Als je daarnaast bereid blijft anderen bij te staan, zal die levenshouding veel bevrediging schenken.

 

11 Dynamische krachten strijden om voorrang; dit is het hoekgetal van de dromer, de mysticus, de geestelijk leider, het getal van de inspiratie. Je zult al je kwaliteiten in dienst moeten stellen van de waarheid, van het zoeken naar de ware reden van het bestaan. Het lijkt een onmogelijke opgave, en het is niet gezegd dat je zult slagen. Maar soms krijg je door grote inventiviteit mogelijkheden op een presenteerblaadje aangeboden. Je doet er goed aan verkregen inzichten met anderen te delen.

 

22 Dit hoekgetal staat voor het vermogen grote werken tot stand te brengen. Het is het getal van de bouwmeester. Heb je je emoties eenmaal onder controle, dan is alles mogelijk! Je denkbeelden zullen van grote invloed zijn, temeer omdat je in staat bent ze ook in praktijk te brengen. Bestudeer je capaciteiten goed voordat je je in een bepaalde richting begeeft – je kan de hele maatschappij op haar grondvesten laten schudden. Dit cijfer is zeer krachtig. Als de invloed ervan op verkeerde wijze wordt gebruikt, kan dat tragische gevolgen hebben.

 

33 Dit is het machtigste (hoek)cijfer. Het staat voor de leermeester, vervuld van grote psychische kracht. De energie van de 1, de harmonie van de 2, het briljante van de 3, de werklust van de 4, de avontuurlijkheid van de 5, het evenwicht van de 6, de verbeeldingskracht en de wijsheid van de 7, het aardse van de 8, de liefde en het onberekenbare van de 9 – alles komt in dit getal samen. Je opdracht is de essentie van het leven te doorgronden. Juist jij bent in staat voor de mensheid verborgen, ongebruikte capaciteiten te gebruiken. Maar de weg is moeilijk en lang. Doe alles wat je noodzakelijk acht.

 

 

 

 

 

 

Betekenis van de aura grondkleuren

Je grondkleuren kun je laten berekenen via nummerologie

 

De basiskleuren volgen de regenboog en u zult weldra zien dat we alle kleuren van de regenboog in onze aura’s hebben. Maar de aura kan ook kleuren bevatten die niet voorkomen in de regenboog.

 

Rood
Potentieel: leiderschap
Dit is een krachtige kleur om te hebben. Hij geeft iemand een sterk ego en de wil om te presteren en succesvol te zijn. Deze kleur is in de kindertijd vaak heel getemperd, vooral als het kind gedwongen wordt zich aan te passen aan de wensen van de familie. Daarom kan de aura soms onderdrukt en somber lijken. Als de persoon volwassen wordt en op eigen benen kan staan, wordt de aura groter en toont aan dat hij of zij nu kan doen wat hij of zij eigenlijk moet doen.

 

Mensen met een rode grondkleur bereiken vaak leidersposities met veel verantwoordelijkheid, omdat ze de benodigde drijfveren, de energie en het charisma hebben om anderen te inspireren. Ook zijn ze hartelijk en warm. Rood kan ook duiden op fysieke moed. De negatieve trekken van rood zijn nervositeit en egocentrisme.

 

Rood uitgebreid:

Als u een rode grondkleur hebt, moet u ambitieus, vastberaden, extravert en optimistisch zijn. Indien u zich lusteloos, apathisch en introvert voelt, doet u niet wat u zou moeten doen. ( onthoud dat de grondkleur onthult wat u eigenlijk zou moeten doen.) Hiervoor kunnen allerlei redenen zijn. Misschien bent u eenvoudig opgebrand doordat u niet genoeg tijd hebt genomen om te rusten en te ontspannen. Of u hebt een baan waar u niet geschikt voor bent of een hekel aan hebt. Of uw relatie verloopt niet zoals u had gewild. Als uw rode grondkleur niet optimaal is, kunt u een aantal dingen doen om die weer in zijn natuurlijke, vibrerende vorm te herstellen.
U kunt meer lichaamsbeweging nemen. Maak eens wat vaker een wandeling. U krijgt dan tijd om na te denken en u krijgt tegelijkertijd heilzame lichaamsbeweging. De wandelingen moeten minimaal twintig minuten lang zijn en bij voorkeur dubbel zo lang.

Misschien kunt u een of andere wedstrijdsport gaan doen. Rood is gek op competitie. Maar onthoud dat het niet altijd nodig is om te winnen. Met een rode grondkleur is uw natuurlijke positie aan de top. Als u een sterk verlangen hebt om in alles de beste te zijn, is het misschien beter om een niet-competitieve activiteit te kiezen, omdat het doel van de bezigheid is om fysieke fitheid te ontwikkelen en niet om gouden medailles te halen. Maar als uw levensdoel is om mee te doen aan de Olympische spelen kunt u dit negeren en naar de volgende paragraaf gaan.

U kunt uzelf een paar hoge doelen stellen. Rood is de ambitieuze kleur van succes. Kies iets dat echt de moeite waard is, iets waarvoor u het beste uit u zelf moet halen, iets waarop u trots kunt zijn, Naarmate u meer succes en erkenning krijgt, zal uw rode grondkleur zicht uitbreiden en gloeien.

U moet met positieve, succesvolle mensen omgaan die u kunnen stimuleren en aanmoedigen. Vermijd kleingeestige, negatieve mensen die u proberen tegen te houden om uw doelen te bereiken.

 

Oranje
Potentieel: harmonie en samenwerking
Oranje is een warme, betrokken kleur en u zult hem tegenkomen als grondkleur van mensen die van nature intuïtief, tactvol en gemakkelijk in de omgang zijn. Ze kunnen anderen op hun gemak stellen en bevinden zich vaak in posities war ze ‘dingen moeten gladstrijken’. Het zijn bedachtzame, nuchtere, capabele, praktische mensen die met beide benen op de grond staan. Negatieve trekken van oranje zijn luiheid en een onverschillige houding.

 

 

 

Oranje uitgebreid:

Met een oranje grondkleur zou u gemakkelijk in de omgang en een coöperatieve, vriendelijke en zorgzame persoon moeten zijn. Als u een verward, gefrustreerd gevoel hebt of u niet kunt uitdrukken zoals u zou willen, kunt u een aantal dingen doen om uw aura te versterken en uit te breiden.

U moet het gevoel hebben dat u iets productiefs en nuttigs doet. Kijk om u heen en vraag wat u zou kunnen doen om u nuttig te voelen. Ik ken een vrouw die het als haar taak zag dat er altijd voldoende kantoorartikelen aanwezig waren in haar kantoor. Daarvoor klaagde iedereen altijd over het gebrek aan pennen, inktpatronen, punaises enz. Ze kreeg hiervoor geen erkenning of een bedankje, maar genoot in stilte van de voldoening dat ze iets nuttigs deed.

U moet uzelf accepteren zoals u bent en plezier en voldoening ontlenen aan de zorg voor anderen. De grootste voldoening krijgt u als u emotioneel voldaan bent. U zou moeten omgaan met soortgenoten: zorgzame, intuïtieve en humanitaire mensen.

Misschien vind u zichzelf overgevoelig en lijkt u verlegen en aarzelend. Is dit het geval, dan moet u proberen deze gevoeligheid te kanaliseren naar humanitaire gebieden en uw talent ontwikkelen om met andere mensen te werken. Naarmate uw gevoeligheid geleidelijk naar andere gebieden wordt gekanaliseerd, zullen uw zelfvertrouwen en uw tevredenheid met het leven groeien.

 

Geel
Potentieel: creativiteit, briljante geest
Mensen met een gele grondkleur zijn enthousiaste, gevoelige en veranderlijke mensen. Het zijn snelle denkers, ze vermaken anderen graag en worden zelf ook graag vermaakt. Ze zijn gezelligheidsdieren die graag lange gesprekken voeren over van alles en nog wat. Ze zijn leergierig, maar proeven vaak aan veel onderwerpen zonder zich uitputtend in één onderwerp te verdiepen. De negatieve trekken van geel zijn verlegenheid en de neiging om te liegen.

 

Geel uitgebreid

Met geel als grondkleur moet u goed kunnen omgaan met andere mensen en uzelf op de een of andere manier goed kunnen uitdrukken, bij voorkeur in iets creatiefs. U zou anderen met uw vrolijkheid en uw charme en uw vermogen om mensen te boeien moeten verwarmen. Als u het gevoel hebt dat dit niet het geval is, is er een aantal gebieden waaraan u kunt werken.

U moet proberen uzelf meer tegenover anderen tot uitdrukking te brengen. Uw gave voor verbale expressie kan anderen helpen, omdat u mensen kunt opvrolijken en om u heen kunt samenbrengen. U zou in uw werk van uw stem gebruik moeten maken. Een solopositie is niets voor u. U bent veel gelukkiger als leraar, verkoper, consultant of iets anders waarbij uw stem een rol speelt.

Onder uw vrolijke uiterlijk kunt u overgevoelig zijn. Probeer een dikkere huid te kweken en gebruik uw gevoel voor humor om aanvallen af te slaan.

Vermijd een frivole, onverschillige benadering van het leven. Met uw gele grondkleur wordt u enthousiast over zo veel verschillende dingen dat anderen u vaak maar moeilijk kunnen bijhouden.
Waarschijnlijk beschouwen ze u als een amateur en nemen ze uw ideeën niet serieus. Als u problemen hebt op dit gebied, kunt u dit wegwerken door een mentaal stimulerend of creatief project te beginnen en het tot het eind uit te voeren.

U hebt een goed verstand en u gebruikt het goed, maar misschien hebt u het gevoel dat u niet zoveel met uw leven doet als u zou willen. Is dat het geval, kies dan een onderwerp dat u interesseert en besluit om er een expert in te worden. Jaren geleden hoorde ik een spreker zeggen dat als je elke avond een uur besteedt aan iets wat je interesseert, je binnen een jaar een expert zou zijn. Kies iets dat uw capaciteiten waard is en word er zo goed mogelijk in.

 

 

Groen
Potentieel: geneeskracht
Groen is een vredige kleur en mensen met groen als grondkleur zijn vredelievend en natuurlijke genezers. Ze zijn coöperatief, betrouwbaar en loyaal. Ze lijken kalm en meegaand, maar ze kunnen zeer koppig en halsstarrig zijn als ze dat nodig vinden. De enige manier om hen van mening te doen veranderen, is door hen te laten denken dat het hun eigen idee is. Starheid en vasthoudende opvattingen zijn negatieve trekken van groen.

 

Groen uitgebreid

Als u groen als grondkleur hebt, moet u een zorgzaam, humaan iemand zijn die voor iedereen het beste wenst. Waarschijnlijk bent u een meelevende persoon die graag anderen helpt. U zou stabiel, gewetensvol en verantwoordelijk moeten zijn. Als u daar niet naar leeft, zat dit te zien te zijn in uw aura.

U kunt de kleur van de aura versterken door actief naar mogelijkheden te zoeken om anderen te helpen. Dit kan iets kleins zijn, zoals de boodschappen doen voor een zieke buurman. Het kan ook veel groter worden aangepakt, zoals de leiding nemen van een humanitaire organisatie of iets rechtzetten in uw gemeenschap dat verkeerd is in uw ogen.

Misschien voelt u zich belemmerd en beperkt. Dit kan bijzonder frustrerend zijn, omdat overal waar u kijkt meer beperkingen zijn. Kijk naar uzelf en vraag u af of u wellicht te star en te koppig bent. Het kan zijn dat u wat luchtiger en ontspannen moet worden. Aanvaard dat we allemaal onze beperkingen hebben en doe wat binnen uw vermogen ligt.

Het kan nuttig zijn om een zelfontwikkelingsprogramma te volgen, waarin u nieuwe uitdagingen aangaat en u op een bepaalde manier uzelf haalt.

Bent u verveeld of draait het steeds in hetzelfde kringetje rond, dan zou u meer tijd aan zorg en begrip voor anderen moeten besteden, die u oog geven voor nieuwe uitdagingen en mogelijkheden.
U kunt lange tijd hard werken om uw doel te bereiken. U hebt een groot doorzettingsvermogen en bent vastberaden. Gebruik deze eigenschappen op een verstandige manier en doe iets waardevols.

 

Blauw
Potentieel: veelzijdigheid
Blauw is een prachtige kleur als grondkleur. Deze mensen zijn van nature positief en enthousiast. Daarom zijn hun aura’s gewoonlijk groot en vibrerend. Ze hebben hun ups en downs als iedereen, maar op de een of andere manier slagen ze er altijd in om schijnbaar moeiteloos uit het dal te klimmen. Mensen met een blauwe grondkleur blijven altijd jong van hart. Ze zijn oprecht, eerlijk en zeggen meestal ronduit wat ze op hun lever hebben.

De negatieve trek van blauw is de moeite om iets af te maken. Meestal zijn deze mensen beter in het met groot enthousiasme aan iets beginnen, dan in het afmaken.

 

Blauw uitgebreid

Met blauw als grondkleur moet u avontuurlijk, enthousiast, creatief, fantasierijk en opmerkzaam zijn. U zou u eeuwig jong moeten voelen, met overal waar u kijkt mogelijkheden. U hebt mentale stimulans nodig en u ontmoet graag mensen uit allerlei culturen.

Sommige blauwen kunnen zich maar moeilijk ontspannen en moeten leren de tijd te nemen om zich te ontspannen en zichzelf weer op te laden. Vindt u het moeilijk om te ontspannen, dat kunt u emotioneel gestrest raken. Er zijn maar weinig mensen die hun blauwe grondkleur negatief gebruiken.

Maar sommigen hebben de neiging om te veel hooi op hun vork te nemen. Ze verdelen hun energie dan over teveel verschillende dingen. Deze mensen moeten zich leren concentreren op een paar dingen tegelijk en die eerst afmaken voor ze aan iets nieuws beginnen.

Misschien bent u ongeduldig en rusteloos. Daardoor kan het moeilijk zijn een taak af te ronden en dan pas naar het volgende te gaan.
Als u het gevoel hebt dat uw vorderingen moeilijk zijn te overzien of dat u te vaak weer met iets instemt, kijk dan eens terug op wat u allemaal hebt bereikt met alle prachtige talenten die u hebt gekregen. Als u uw gaven wijs gebruikt, kunt u enorme vooruitgang boeken op elk gebied dat uw interesse heeft.

Bron: Aura’s lezen

voor beginners

 

Richard Webster ©