Sai Dharti

Praktijk Natuurlijke Geneeswijze en Opleidingen Healinghands of Energy

Lammert de Jonge Vlouwakkers 24 9468HA Annen Tel:06-22756721 of lammert@geneest.nl

OOK ZO MOE VAN HET MOE ZIJN

INDIAAS REIKI / SAI DHARTI

EEN WELDAAD VOOR LICHAAM EN GEEST

Wat is Indiaas Reiki // Sai Dharti.                                                                                               Dit is een natuurlijke geneeswijze, waarbij je te werk gaat met het doorgeven van kosmische energie. Deze kosmische energie heeft een herstellende werking op lichaam en geest. (Wetenschappelijk wordt langzamerhand steeds meer bewijs geleverd over het bestaan van kosmische energie).

Een van de grote basis veroorzakers van ziekten is een tekort aan energieën binnen het lichaam, waardoor er een zwakke plek ontstaat. De kanalen, die energie moeten opnemen, en de energie moeten overbrengen naar het lichaam, kunnen niet voldoende of helemaal geen energie opnemen, ze voeren te weinig of geen energie naar een deeltje van het lichaam.

Het gevolg is dat er op die plek een te kort aan energie ontstaat, waardoor de plek verzwakt. Een essentieel deel van de weerstand tegen ziekten of infecties ontbreekt. Het onherroepelijke gevolg hiervan is dat het lichaam op deze plek inactief en minder functioneel raakt en er uiteindelijk een zieke plek gaat ontstaan in het lichaam.

Het fysieke lichaam is voor een groot deel afhankelijk van het energie lichaam. De energie toevoer is dus een proces dat van levensbelang is. Je geestelijke gesteldheid, je gezondheid en de mogelijkheid om zelfs te leven, hangt van deze energie toevoer af. Zonder deze energie is er geen leven mogelijk.

Door de eeuwen heen heeft de mens zich steeds meer tegen zijn natuur in ontwikkeld, waardoor chakra’s (energie centra’s) de gewoonte hebben zich rond het zevende levensjaar grotendeels te gaan sluiten. Wat met zich meebrengt dat ziekten, geestelijke depressies en verlies van levenslust in een angstverwekkend tempo onder de mensen toeneemt.

Het is een taak van iedere healer die werkt met energieoverdracht om deze onbalans in de eerste plaats te herstellen. Dit door intensieve behandeling zodat de Bhakti energie heelt door de genezende werking die Bhakti (aardse energie) en Shakti (kosmische energie) produceren, als ze in balans zijn. Onbalans verstoord het produceren van deze genezende kracht. Ongeveer 90% van alle ziekten ontstaan in de basis door een te kort aan functionele energie en voor ongeveer 10% door een te kort aan Bhakti energie.

We gaan nog even wat dieper op de materie Sai Dharti in. Sai Dharti is de bron. De bron waarin de talloze vormen van energetisch healen hun oorsprong vinden. (Zo ook het Japanse Reiki). Sai Dharti betekent de kracht van moeder Aarde. Sai Dharti werd in Nederland onderwezen onder de benaming Indiaas Reiki.

In geen enkel healingssysteem komt het universeel karakter van kosmische en spirituele kennis en kunde zo nadrukkelijk tot uiting als in Sai Dharti. Immers, niemand kan patent krijgen op een ontwikkelingsvorm die van kosmische aard is. En dus vanaf het begin van het bestaan van deze wereld als universeel bedoeld was. Universeel betekent in dit geval: “voor iedereen”. Zo is dan ook de kennis uit de bron bereikbaar voor iedereen!

De kennis en kunde vanuit de bron biedt geen plaats aan dogmatiek, vooroordelen over mensen en andere nonsens. De authentieke kennis vanuit de bron leert u eenvoudig en rechttoe rechtaan hoe het is. Hoe het had moeten zijn en hoe het gaat worden. M.a.w. de waarheid zonder afleidende filosofieën. Sai Dharti staat volledig los en distantieert zich van iedere vorm van dogmatisch ingestelde stroming en groeperingen.

Sai Dharti oftewel de bron geeft ongenuanceerde kennis en kunde vrij. Niet geïnterpreteerde, maar exact zoals het kosmische het bedoeld had dat het overgedragen zou worden!

Het energetisch healingsysteem Sai Dharti is het enige systeem waarin geleerd wordt om met het Christuslicht of Christalicht te werken. Dit is de meest zuivere en geneeskrachtige energie in dit universum! Alhoewel Sai Dharti slechts enkele jaren in Nederland gepraktiseerd wordt zijn er reeds talrijke mensen middels het Christus – /Christalicht genezen van de meest uiteenlopende ziekten en kwalen!

GESCHIEDENIS VAN SAI DHARTI                                                                                           Dai Dewa is een kleine eenvoudige nederzetting in het noorden van India. Gelegen op een tweedaagse voetreis van het plaatsje Dehra Dun, aan de grens van Tibet. Dai Dewa is een dorp dat grotendeels bewoond wordt door zogenaamde heiligen en wijzen. Deze hangen geen specifieke religie aan. Zij bezien alles als zijnde universeel.

In Dai Dewa is het Sai Dharti volgens de overleveringen z’n 50.000 jaar voor de westerse jaartelling door kosmische lichtwezens aan de mens toevertrouwd!

In 1996 werd Dai Dewa en haar historie ontdekt door Cor Tijssen en Inke Thakoersingh, beide Reiki Master in Japans Reiki. Vier jaar van studie en negen initiaties later werd deze kennis, waarvan de hoeveelheid zo groot is en waarin de authentieke vorm van zoveel kosmische stromingen en filosofieën terug te vinden zijn, voor de eerste keer buiten India onderwezen. Nederland genoot de voorkeur.

In het begin werd gekozen voor de naam Indiaas Reiki om het herkenbaar te maken en omdat alle vormen van Reiki, net als vele andere systemen z’n oorsprong vinden in de kennis van Sai Dharti. Het verschil echter tussen Sai Dharti en andere healingssystemen zit niet alleen in de hoeveelheid kennis, maar ook in de opmerkelijke resultaten van de behandelingen!

Voor een cursus Sai Dharti kun je bij Healinghands of Energy terecht kijk maar even op de pagina diverse cursussen.

Het pad naar bewustzijn

Het Sai Dharti pad, één van de wegen naar bewustzijn.

Je voeten kriebelen, door het voelen van nieuwe grond.

Je handen zijn nog tastende.

Je verstand weet het nog niet zo zeker,

Het wil eerst bewijzen hebben.

Maar je hart zingt tot in verre diepten,

Want je weet dat het goed zal gaan.

Je rechterhersenhelft ontwaakt alsof het heeft geslapen.

Zo is ook de reis die je maakt met Sai Dharti.

Universele liefdes- en levensenergie worden bewust je deel.

Spannend, adembenemend, hart openend, blik verruimend,

Helend en liefdevol.

De vrienden die je onderweg tegenkomt,

Blijken een deel van jezelf te zijn.

De delen die je van jezelf ontdekt,

Blijken vrienden te zijn.

De vergezichten in je eigen ziel.

De wandeling die je maakt in je denk en gevoelswereld.

De diepe emoties die je kunt verwarmen,

Horen bij de stormen van je hart.

Schoon wordt je geblazen, gereinigd, omgeploegd,

Opnieuw bebouwd op stevige fundering.

Er wordt gezaaid en geoogst,

Er wordt opnieuw begonnen.

Ieder vergezicht, ieder inzicht heeft je geraakt en verder gebracht.

Wees één met jezelf en de kosmos,

Met Sai Dharti als trouwe gids op je levenspad.