Engelen

Aartsengel Sandalphon

De bewaker en het sleutelwoord: Vertrouwen 

Sandalphon vertegenwoordigt de goddelijke aanwezigheid in het koninkrijk van de wereld zoals die is geschapen. Hij is constant aanwezig in de materiele realiteit, die we met onze zintuigen waarnemen.

In een Talmoedist verhaal beschrijft Mozes Sandalphon als ‘de lange engel’: zijn hoofd reikt tot in de hemel. De mystici vertellen ons dat de kroon aan de bovenkant en het koninkrijk aan de onderkant weerspiegelingen zijn van elkaar, dus de aartsengelen bovenaan zullen ook onderaan aanwezig zijn. Van Sandalphon wordt gezegd dat hij de tweelingbroer is van Metatron die zich bovenaan de Boom bevindt (red. José; Boom des Levens).

We kunnen ons Sandalphon voorstellen als iemand die sandalen draagt, en zich door ons eigen landschap beweegt; hij verschijnt als een erg fysiek wezen, maar torent boven ons uit, omgegeven door een stralenkrans van kleuren. De goddelijke energie is aanwezig in elke molecule van de schepping, in de natuurlijke orde en ook in alles wat de mensen creeren.

Sandalphon zal je steunen wanneer je iets van blijvende waarde wenst te maken; hij vraagt je om op een zorgvuldige manier met de natuurlijke rijkdommen om te springen – hij is een zeer ecologische aartsengel! Hij leert je hoe je kunt vertrouwen op de goedheid en grenzeloze energie van de schepping en herinnert je aan het feit dat je een goddelijk kind bent.

Aanroeping van Sandalphon
Sandalphon, aartsengel en bewaker van deze planeet waarop ik leef, help mij om de natuurijke processen van de schepping te vertrouwen, om met mijn beide benen op de grond te staan en verantwoordelijkheid te nemen voor het werk dat ik hier doe. In mijn dagelijks leven wil ik het spirituele met het materiele in evenwicht houden, ik probeer alleen harmonie te brengen en vraag u om mijn inspanningen te steunen.

Bron: ‘De bijzondere kracht van engelen’, Theolyn Cortens