Tachyon Energie

Praktijk Natuurlijke Geneeswijze en Opleidingen   Healinghands of Energy

Lammert de Jonge Vlouwakkers 24  9468HA   Annen  Tel:06-22756721 of lammert@geneest.nl

 

 

TACHYON

Alles in het hele universum, inclusief jij bestaat op microscopisch niveau uit energie. Alles wat er is, bestaat dus uit energie.

Tachyonenergie is de eerste vormhebbende energie die voortkomt uit de oerbron van het universum, ook wel aangeduid als: “Nulpunt Energie”, Morfo Veld, The Field, Vrije Energie, Chi, Prana, Ether, Kosmische Energie uiteindelijk zijn er verschillende benamingen die hetzelfde fenomeen beschrijven. Tachyon heeft dezelfde eigenschappen als nulpuntenergie en bevat dus de potentie van alle mogelijkheden.

 

Dr. Hans Nieper uit Duitsland die veel onderzoek deed naar vrije energie omschreef Tachyon als een min of meer ingedikte vorm van Nulpunt Energie, de virtuele toestand die opweg is een deeltje te veranderen. Hij en verschillende andere wetenschappers zijn van mening dat tachyon energie een onbegrensde bron van bruikbare energie is. Wanneer je zoektermen zoals “tachyon” “vrije energie” “nulpuntenergie” invoert in bijvoorbeeld google, zul je zien dat er al best veel over geschreven is, werd en wordt.

 

David Wagner en Heiko Albat zijn in ieder geval de eerste die in bezit zijn van de kennis om een apparaat te ontwikkelen wat de moleculaire structuur dusdanig weet te veranderen, dat het een gunstige invloed heeft op al wat leeft. Door natuurlijke materialen gedurende 14 dagen dagen in het tachyonisatie apparaat te bewaren worden de materialen blijvend van structuur veranderd, en zijn het Tachyon Antennes geworden.

 

Tachyon Antennes zijn unieke middelen om lichaam en geest in contact te laten komen met zijn optimimale frequenties. Tachyon Antennes hebben een indrukwekkend effect op al wat leeft, elke structuur die op wat voor manier ook uit balans is gebracht (pijn, ziekte, veroudering, depressie), zal dankzij contact met de Tachyon Antennes weer geherstructureerd, en gevoed worden waardoor heling, verjonging, genezing en een hogere evolutie het resultaat zijn.

In de kwantumfysica wordt deze eigenschap van de tachyonen als “neg-entropie” bestempeld. (omkeer van chaos tot evolutie naar een hogere orde) Zo ervaren we een groter uithoudingsvermogen bij sport, betere studieresultaten in geval van concentratiestoornissen, een hoger energieniveau en intensere ervaring tijdens meditatie.

Bij een heel spectrum van ziekten zijn er prachtige resultaten: blokkades die verdwijnen, snelle helingssprocessen bij operaties, oplossen chronische vermoeidheden en ontstekingen. Ook vredig afscheid kunnen nemen en zich overgeven aan de onvermijdelijke dood van het fysieke lichaam is een proces dat mooi ondersteund kan worden door tachyonenergie.

Tachyon is geen geneesmiddel. Tachyon versterkt het zelfgenezend systeem van het lichaam. Alle materie (dus ook onze cellen en organen) is voorzien van een subtiel organiserend energieveld (SOEV). Het SOEV is te beschouwen als de zelfgenezende kracht van het levende wezen. Deze werkt als een feedbacksysteem naar “de bron van alle zijn” (= Tachyon), dat de evolutie naar steeds hogere niveaus van orde mogelijk maakt en in stand houdt.

Zo kan men ook begrijpen dat elk orgaan, met zijn specifieke materie en frequentie, op zijn eigen manier naar evenwicht en heling evolueert bij het gebruik van een en hetzelfde getachyoniseerd product. Het SOEV van ieder orgaan of cel onttrekt immers de juiste frequentie aan het potentieel van tachyon, die nodig is om optimaal te functioneren.

Wanneer een orgaan uit evenwicht raakt, is het voldoende om het contact met tachyon te herstellen, zodat de nodige correctie wordt uitgevoerd die tot een hogere orde leidt. Tevens komt de persoon in contact met de blokkade, zodat ook aan de oorzaak gewerkt kan worden. Het proces kan gepaard gaan met emotionele en/of fysieke ontgifting).

 

Contact met tachyoenergie leidt tot orde, heling, verjonging en hogere ontwikkeling. Zo ervaren we een groter uithoudingsvermogen, betere studieresultaten en een verhoogd energiepijl. Bij veel ziekten zijn er prachtige resultaten: blokkades verdwijnen, je herstelt sneller na een operatie, van chronische vermoeidheid en van ontstekingen. Tachyon-energie versterkt het zelfgenezend vermogen van het lichaam. Daar waar voorheen wanorde was brengen de Tachyon Antennes een nieuwe, hogere orde aan.

 

Nu echter wordt steeds meer een beroep gedaan op deze tachyon energie. De bekendheid en populariteit van de getachyoniseerde producten neemt de laatste jaren enorm toe. In al ruim 55 landen is deze Tachyon revolutie gaande.

Ondanks alle verzet in het verleden en het heden, is het Tachyon tijdperk begonnen, en zal het een belangrijke ondersteuning vormen voor de omvorming van de maatschappij. In deze verhoging van de trilling komen er ook steeds meer kosmische energieën beschikbaar, waartoe rechtstreeks toegang verkregen kan worden na erin te zijn ingewijd. Zo ook de inwijding in de Tachyonenergie. Deze is sinds 2002 op Aarde, maar geniet echter nog maar weinig bekendheid in Nederland. De Tachyon energie is net als bijvoorbeeld Reiki een kosmische energie die je kunt channelen met je intentie, en kunt inzetten voor healing, reiniging, bescherming en dergelijke. Er zijn echter grote krachtsverschillen tussen Tachyon -energie en andere kosmische energieën zoals Reiki.

 

Wil je meer weten over deze energie dan kan ik gratis een informatiebulletin via de mail sturen je hoeft het maar te vragen. En er hangen geen verplichtingen aan.

 

En als je besluit je te laten inwijden dan kun je daarvoor ook bij mij terecht hiervoor heb ik een inwijdingsbegeleiding geschreven om de inwijding zo soepel mogelijk te laten verlopen.

 

Lieve mensen,

Na inmiddels  er over nagedacht te hebben en merkte dat mijn energieveld een uitstekende drager is van de Tachyon, Reiki en Sai Dharti energie, en nu mijn spirituele groei zich steeds verder ontplooit, is voor mijn gevoel nu de tijd gekomen een volgende stap te nemen, het doen van gratis collectieve Tachyon healings op afstand. Maar ik wil nog een stapje verder gaan door af en toe de mogelijkheid te bieden de meditatie in de natuur te doen. Dit natuurlijk bij droog weer. Je kunt dit zien als een meditatie wandeling. Als er een meditatie in de natuur wordt gehouden deel ik dat ook mede op mijn site. Om zeker te weten of het in de natuur  doorgaat kan je me bellen op mijn mobiele telefoon 06-22756721 want het zou zonde zijn de reis tevergeefs te maken. Voor de normale meditatie hoef je niet te bellen deze gaat altijd door. Mocht je de afgesproken locatie niet kunnen vinden, dan mag je me ook op dit nummer bellen. Houdt er wel rekening mee dat de meditatie op het afgesproken tijdstip begint. Want er zitten thuis ook mensen op de afgesproken tijd te mediteren. Dus te laat beginnen is er niet bij. Mijn telefoon staat op de tijd van de meditatie uit. Ben je te laat, ga dan bij me zitten en ga gewoon in meditatie. Na de meditatie is er tijd om wat vragen te stellen indien nodig of om ervaringen uit te wisselen. Neem wel even een plasticzak mee om op te zitten en na gebruik weer meenemen naar huis. Want rommel achterlaten in de natuur is uit den boze. Een ieder doet op eigen risico mee aan de meditatie en ik voel me niet verantwoordelijk voor je gedrag in de natuur. Maar zal je wel aanspreken op wangedrag. Het is me nog nooit overkomen, want mensen die hiervoor meditatie komen zijn één met de natuur en verstoren niets maar dragen bij.

Kort samen gevat houdt dit in, dat ik op specifieke data (die in de agenda op mijn pagina wordt vermeld) in meditatie ga. En de tachyon energie via mijn veld als een brug naar een ieder zal laten stromen, wie op dat moment waar dan ook tevens in meditatie is, en de intentie heeft uitgesproken om op dat moment een Tachyon healing via mij te ontvangen. In de healing zet ik de intentie dat dit voor een ieder plaats vindt met de kracht die zij op dat moment aankunnen en hun hoogste goed dient, en dat dit slechts mag gebeuren voor zover het in overeenstemming is met de wil van het Hogere Zelf.

Zowel mensen die niet zijn ingewijd als mensen die wel al ingewijd zijn, kunnen hieraan deelnemen. Weet dat de healing ook als je al ingewijd bent, een toegevoegde waarde kan hebben. Voor mensen die nog niet ingewijd zijn en de inwijding van Tachyon overwegen, is het ook gelijk een mooie gelegenheid om de energie eens te ervaren.

Je bent niet verplicht om je aan te melden, maar ik zou het wel op prijs stellen te weten wie er mee gaan doe. Dit kun je doen door een  mailtje te sturen naar  lammert@geneest.nl  Zet hierin even de datum wanneer je wilt deelnemen aan de  “tachyonhealing”. Ik zal deze e-mail echter niet beantwoorden.

Als je ervoor kiest deel te nemen, houdt gewoon de aangegeven data in de gaten, ga op dat moment (liefst iets eerder) in meditatie, en spreek net voor de start de intentie uit. De intentie die je dient uit te spreken, is de volgende:

“Ik wens zo meteen om … uur een tachyon healing te ontvangen van Lammert de Jonge.”

Het duurt, net als de inwijding, ongeveer een kwartier. Ik raad ook hiervoor aan wat eerder in meditatie te gaan ongeveer 15 min en net voordat het begint de intentie uit te spreken. Ook kun je ervoor kiezen na het kwartier nog even in meditatie te blijven. De totale meditatie duurt dan 45 minuten. Ik raad je aan die 45 minuten gewoon te benutten hierdoor zal de meditatie volledig zijn. Je spirituele ontwikkeling zal eenvoudiger verlopen en de rust in lichaam en geest toenemen.

Verdere spelregels en tips:

Ik verzoek dringend om hier uitsluitend aan deel te nemen terwijl je in meditatie bent. Dan heeft het ook verreweg het meeste effect.

Je kunt de intentie alleen voor jezelf uitspreken. Wees je bewust van je Karmische verantwoordelijkheid!

Je kunt alleen op het aangegeven tijdstip zelf de healing ontvangen. Hoewel kosmische energieën in beginsel niet gebonden zijn aan onze lineaire tijdsbeleving, kies ik ervoor het zodanig te programmeren dat men niet op andere momenten (eerder of later) in tijd kan intunen.

Ik raad aan voor een optimale healing van te voren Aartsengel Michaël om bescherming te vragen, en Aartsengel Sandalphon om hulp in je Aarding te vragen.

Ik reageer wel  op verzoeken voor individuele afstand healing, maar hiervoor staat het bekende bedrag van de afstand healing die ook voor Sai Dharti worden toegepast. Deze afstand Healing vindt dan ook met Sai Dharti plaats. Op verzoeken de gratis collectieve healings op tijdstippen te doen, anders dan wordt  vermeld wordt niet ingegaan. Mocht u dit wel willen geldt daarvoor het standaard bedrag voor de afstandsbehandeling vermeld op mijn site www.lammertgeneest.nl  op de pagina “wat behandelen en wat kost het” onderaan deze pagina.