Home

WELKOM OP DE HOMEPAGE VAN LAMMERT DE JONGE

PRAKTIJK NATUURLIJKE GENEESWIJZE EN OPLEIDINGEN

HEALINGHANDS OF ENERGY

EEN WELDAAD VOOR LICHAAM EN GEEST

Tel: 06-22756721

Beschouw de persoon die u uw fouten laat zien als iemand die u vertelt over een verborgen schat, een wijze die u de gevaren van het leven laat zien. Volg die persoon en u zult het goede zien en niet het kwade.

Als de geest wordt overheerst door haat, kan het beste onderdeel van de hersenen waarmee we onderscheid maken tussen goed en kwaad niet goed meer functioneren.

De belangstelling voor de alternatieve geneeswijze is de laatste jaren enorm toegenomen. Daar zijn veel redenen voor, maar de belangrijkste is wel het groeiende besef dat de alternatieve geneeswijze een leuke aanvulling is op de conventionele medische wetenschap. Bovendien hebben mensen er steeds meer de behoefte aan een actieve rol te spelen in het nastreven van hun eigen gezondheid en welzijn. Steeds minder mensen willen voor elke kwaal een pilletje, deels omdat dat in de praktijk niet altijd werkt , maar ook omdat ze meer verantwoordelijkheid voor hun gezondheid willen dragen in plaats van passief een conventionele behandeling te ondergaan. Bovendien zijn alternatieve therapieën er niet alleen op gericht om de symptomen van de ziekte te bestrijden, maar ook om naar de dieper liggende oorzaak te zoeken.

Als je ziek bent, ga je toch gewoon naar de dokter zult u kunnen zeggen.

Terecht, want de dokter is er om ziekten te genezen. Vaak met een pil, poeder of drankje. Maar soms helpen al die pillen, poeders en drankjes niet. Dan blijft uw hoofdpijn zeuren, dan blijft uw pijn in de rug u parten spelen, en blijven die akelige stress, slapeloosheid of angsten uw leven beheersen…

In veel van die gevallen kunnen wij u dan helpen. Want onze behandeling is erop gericht de natuurlijke balans tussen lichaam en geest weer te herstellen.

Wanneer je verliest, verlies dan niet de les.

Beoordeel je succes door in te zien wat je op moest geven om het te krijgen.

Volg de RRV:                                                                                                                      Respecteer je zelf,                                                                                                            Respecteer anderen,                                                                              Verantwoordelijkheid neem je voor al je acties.

Breng iedere dag enige tijd alleen door.

Bedenk dat niet dat gene krijgen wat je wil, soms een wonderlijk teken van geluk is. Herinner dat stilte soms het beste antwoord is.

Neem eens een moment om stil te staan bij de gezondheid van je medemens en niet als ze al ziek zijn.

Aan deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Voor eventuele fouten op deze site, die ondanks een zo nauwkeurig mogelijke verwerking kunnen voorkomen, kan Healinghands of Energy niet aansprakelijk worden gesteld. Voor op- of aanmerkingen op deze site kunt U mailen naar lammert@geneest.nl Respons verzekerd.